1x1.trans Lọ hoa tuy líp đỏ nền đen
Lọ hoa tuy líp đỏ nền đen
Hãng sản xuất:
(gồm kim, chỉ, vải, mẫu thêu)
Chi tiết xin liên hệ:
HANASHOP

Địa chỉ: Số 152 – Phố Hàng – Sơn Tây – Hà Nội

Điện thoại: 0463.258.755 / 0912.415.679